Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia
tuzemských závislých osôb.

Využite zľavu vo výške 10 % z ceny školenia, ktorú získate za úhradu uskutočnenú najneskôr do 31.03.2015.

  • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
    daňový poradca

    Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu,zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Venuje sa lektorskej činnosti, píše odborné články do odborných časopisov a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.

  • Ing. Vladimír Ozimý
    daňový poradca

    Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Venuje sa písaniu odborných článkov, lektorskej činnosti a poskytovaniu daňového poradenstva. Je špecialistom na problematiku dane z pridanej hodnoty, ako aj dane z príjmov.

Miesto konania školenia Vám spresníme mailom v závislosti od počtu účastníkov najneskôr týždeň pred konaním školenia. Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov.

Tešíme sa na Vašu účasť

S pozdravom
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Kontaktná osoba: Lenka Rosová, 0949 500 370, vzdelavanie@profuturion.sk